Czy warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

31 Sie 2016

Umowę przedwstępną sprzedaży można zawrzeć w formie aktu notarialnego nie tylko w sytuacji, gdy potrzebujemy finansowania ze strony banku, który tego od nas wymaga lub brak jest wszystkich niezbędnych dokumentów do realizacji transakcji.

Umowa przedwstępna ureguluje postanowienia przyszłej umowy sprzedaży, co pozwoli stawić się na umowę przenoszącą własność ze spokojem i gotowością zastanowienia się nad innymi szczegółami. Notariusz dokładnie przeanalizuje stan prawny nieruchomości i wyjaśni wszelkie wątpliwe kwestie, do których często strony nie przykładają stosownej wagi. Przykładem bywają tu: różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką, pomiędzy komórką lokatorską przynależącą do lokalu, a taką, która ma oddzielną księgę wieczystą czy choćby rozróżnienie rodzajów praw do nieruchomości gruntowej, często nieuwypuklanych na etapie sprzedaży z rynku pierwotnego. 

Czytaj więcej