Czy warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

  • 31 sierpień

Umowę przedwstępną sprzedaży można zawrzeć w formie aktu notarialnego nie tylko w sytuacji, gdy potrzebujemy finansowania ze strony banku, który tego od nas wymaga lub brak jest wszystkich niezbędnych dokumentów do realizacji transakcji.

Umowa przedwstępna ureguluje postanowienia przyszłej umowy sprzedaży, co pozwoli stawić się na umowę przenoszącą własność ze spokojem i gotowością zastanowienia się nad innymi szczegółami. Notariusz dokładnie przeanalizuje stan prawny nieruchomości i wyjaśni wszelkie wątpliwe kwestie, do których często strony nie przykładają stosownej wagi. Przykładem bywają tu: różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką, pomiędzy komórką lokatorską przynależącą do lokalu, a taką, która ma oddzielną księgę wieczystą czy choćby rozróżnienie rodzajów praw do nieruchomości gruntowej, często nieuwypuklanych na etapie sprzedaży z rynku pierwotnego. 

Przygotowana przez notariusza umowa przedwstępna daje pewność, że wszystkie jej postanowienia będą zgodne z przepisami prawa i jednocześnie wolą podpisujących, a jej forma pomoże w przypadku, gdy jedna ze stron uchyla się od zrealizowania zapisów, dając między innymi możliwość dochodzenia zawarcia umowy przed sądem bez obecności drugiej strony. To unikalna pod tym względem umowa przewidziana w polskim systemie prawnym.

Notariusz może skierować wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego, aby ten wpisał w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, prawa i roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej. Dzięki takiemu zabezpieczeniu każda osoba zainteresowana nieruchomością, może dowiedzieć się, że transakcja jest w trakcie realizacji, co znacznie utrudnia możliwość oszustwa polegającego na wielokrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości. Wpis w księdze ma również ten skutek, że nawet jeżeli doszłoby do zbycia nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, roszczenie o zawarcie umowy końcowej wpisane w księdze wieczystej przysługuje wobec każdoczesnego właściciela.  

Wartą podkreślenia korzyścią płynącą z zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania przed podpisaniem aktu przenoszącego własność. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7A w Warszawie, gdyż każdą umowę przygotowujemy indywidualnie.